Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Lakenakzise

Lakenakzise

, f.

Abgabe im Tuchhandel
vgl. Lakenzoll
  • van der lakenacchise zal elc laken gheven voir halleghelt zes grote payen
    1397 BredaHeerlRbr. I 354