Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Lakengilde

Lakengilde

, f.

1Gilde (I) der Tuchmacher
  • de schepenen, ghesworens ende raedt eligeren elck jaer eenen deken ende vijf oudermans, die besitten't recht op der laecken-gulden 
    1559 CoutAnvers VII 106