Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Landzwingen

Landzwingen

, subst. inf.

wie Landeszwang (I) 
  • von dyselben sache sein alle hie benant, darvmb man teilt ze richten. vmb morde. vm rawp. vmb devbe. vmb brant. vmb falsch. vm verreteri. vmb notzogen. vmb lantwingen 
    2. Hälfte 14. Jh. (Hs.) BambStR. 40
  • 15. Jh. (Hs.) BambStR. 53