Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Langrichter

Langrichter

, m.

an bestimmten Gerichten Westfrieslands tätiger, den ordentlichen Richter vertretender od. ihm bei Kapitalverbrechen beigeordneter Rechtskundiger von hohem Rang
 • ende die ouerrechters offte langrechters sullen nicht meer rechten noch berichten dan oere breue jnholden
  1456 Beekman,DijkR. II 1266
 • als men in desen boecke spreket vanden richteren, salmen dat verstaen int generaal van den redgeren, grietmannen, lanckrechters oft overrechters
  1601 NlWB. VIII 1 Sp. 1058
 • als redger en lancrichter ten tijde des delicts
  1612 Frima,StrOmmelanden 124
 • der langrichters ... ampt is geweest ... den twist, die ontstunde vm die bedieninge vnd aenspraecke der rechtstoelen ofte rcchtschappen mit sententie te entscheiden ... die appellation brieven vth te geven ... de lueden tho velde, ofte thom kriege tho fueren ... van alle rechtliken saeken de helffte der broecken tho nemen ... als van wunding, dooddeelen, misdaeden
  1778 VerhGron. II 1 S. 322