Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Langrute

Langrute

, m.

Amtsbote in Antwerpen (vgl. kurz A III 6)
  • d'officiers des amptmans zijn, inden eersten de langeroede, de welcke wordt byden hove gecommitteert, omme den staet ende officie vande langeroede der ammannye van A., metten clercschap daertoe behoorende te bedienen
    1582 CoutAnvers II 12