Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Lehrung

Lehrung

, f.


I Rechtserläuterung, (Berufungs-)Urteil
 • dat hoeft gericht sal hebben voer die leringe xxij stuver
  1548 CoutLooz I 18
 • van leeringe ...
  1557 CoutAnvers VI 442
 • welcke voorschreve bancken onder den bijvanck resorterende ende hunne leeringhen daer halende, sijn ghebruijckende ende hebbende ... de selve rechten, die men inden bijvanck useert
  1569 CoutAnvers V 422 [ebd. 616f.]
 • als geappelleert wordt van vonnissen by leeringe gegeven soo sal d'appellatie versocht worden van den opperrechter, overslaende den genen, die de leeringe heeft gegeven
  1631 CoutLimb. 309
II Unterricht, Unterweisung
III beim Handwerk

III 1 Lehrstelle
 • sowilch leirknecht die eine lerunge winnen, die sall si winnen mit drin m. colsch
  1397 KölnZftUrk. I 23
 • vort so mach ein verdient meister sine lerůnge geven of verkoufen, weme hei wilt van disme ampte binnen eime jaire
  1397 KölnZftUrk. I 25
III 2 Lehrlingsausbildung
 • elc leerlinc die de neeringhe van legwarckene leeren willen ende noch de leeringhe niet begonst en heeft, zal leeren drie jaer lanc
  1496 MnlWB. IV 387
 • 1540 CoutGand II 172
unter Ausschluss der Schreibform(en):