Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mahnherr)

(Mahnherr)

, m.

wie Mahner (II) 
 • hebben ... de selve twee wetten t'haerlieden maenheere eenen amman
  1546 CoutGand I 210
 • 1615 VlaemsRecht 669
 • blijvende den krickhouder wettelick maenheere, tot bannen van de vierschare, onder t'district van de keure, soo in' t criem als civil, in' t schauwen van de straten, generale schauwinghe van de wateringen ende schauwinghe van doode lichamen
  1615 CoutFurnes II 16
 • 1617 VlaemsRecht 635
 • in welck leenhof is eenen maenheere vande leenmannen
  1618 CoutAlost 8
 • 1620 VlaemsRecht 743
 • vermach ... te stellen eenen bailliu ende wettelicken maenheere, omme metten mannen van mynen hove ghehouden, terfven ende onterfven, recht ende wet, vonnesse te gheven van alzulcx als tot mynen leene ende hove van noode ... wert
  1626 CoutWinendale 130
 • 1629 CoutTermonde 10
 • 1632 VlaemsRecht 877
 • 1664 CoutSanthoven 204
unter Ausschluss der Schreibform(en):