Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Marigifte

Marigifte

, f.

nur in Flandern im 15. Jh. belegt, Bestw. mittelniederländisch mare "angesehen, hochgeschätzt"?
außerordentliche Zuwendung, Geschenk (vgl. dagegen Stallaert II 190: Morgengabe)
 • in minderinghen van de somme sal hij [Handwerker] heffen de marighifte, eist dat hem yet ghebrect
  1407 F. de Potter/J. Broeckaert, Gesch. van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen I 3 (Gent 1864/70) Gaver 88 Anm. 1
 • dat van nu voert an, alst ghevalt dat de coninc of dekene van den vorseiden gulde binnen haren conincscepe of dekenscepe hem betrecken te state van huwelicke, dat men dien gheven sal in marighiften van den gulde goede een maerc selvers, ende de proviserers, bailliu, clerc of cnape elken v sc. gr.
  1423 F. de Potter, Gent van den oudsten tijd ... II (Gent 1883) 525
 • ghegheven Baven den Ruwe scepenen-bode van der keure doe hy huwede t'synre marcghifte [lies: marighifte] 4 sc. gr.
  1435 Cannaert 403 Anm.
 • [Geldgeschenk aus der Stadtkasse an einen städtischen Einnehmer:] doe hij zijne dochter huwede, ter marighiften, mids dat scepenen met hem haten
  1435/36 F. de Potter, Gent van den oudsten tijd ... I (Gent 1882) 301
 • 1442/43 F. de Potter, Gent van den oudsten tijd ... I (Gent 1882) 296 Anm. 2