Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Markgeld)

(Markgeld)

, n.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
nur mittelniederländisch, zu 3Mark (I 1) 
Handänderungsgebühr, die beim Verkauf einer Liegenschaft an den Grundherrn abgeführt werden muß
 • ware dat zake dat dese vorseide late yewermys coep maecten van haren vorseiden gronde, so syn sy den heere sculdich marcghelt, dats te wetene xv d. van den ponde alsulke munte alse hare goet ghelt
  Ende 13. Jh. CoutVieuxBGandEncl. 205
 • al dit ... laet goet, geeft te levenden coepe maerc ghelt, ende te steerf-coepe dobbelen tseyns
  1366 Diericx 38 Anm.
 • 1431 Meijers,LigurErfr. II 24 Anhang
 • 1450 CoutGand I 629
 • marqghelt, te wetene vichtien grooten ... van elcken pond grooten
  1502/30 CoutFurnes IV 426
 • sy oock ende haerlieden landen, binnen der selver stede ende vrijhede ghelegen, sijn vrij ende exempt van alle rechten van marck ghelden ofte wandel coop, ende van sterf ofte doot coop
  nach 1611 CoutPetVilles II 76
 • 1615 CoutAudenaerde I 100
 • zoo wie syn erfve vercoopt ofte belast in erfvelicke ofte lyfrenten, ofte verandert by verlaghen als anderssints onder de selve heerlichede, syn schuldigh de vyfthienden penninck ghenaempt marckghelt ofte wandelcoop van al dat vercocht wort en verandert alsvoren
  1628 CoutPetVilles V 54
 • als het leen verandert bi cope men betaelt maertghelt; en als het is bi versterfte, men betaelt dootcoop
  oJ. CoutBourgBruges II 262 Anm. 1
unter Ausschluss der Schreibform(en):