Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mattung)

(Mattung)

, f.

zu Matte "geflochtener Belag"
wie Mattschüttung 
  • vnd vth tho scheten .ij. groten, vnd so schal he nene mattinge hebben van nenem korn
    1537 CJSueoGot. VIII 336