Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 1Menger

1Menger

, m., Manger, m.
Kleinhändler, Krämer (II), Merzler, auch Keßler (II), tw. pejorativ: betrügerischer Verkäufer