Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Messerkürmeister)

(Messerkürmeister)

, m.

städt. Beamter, der in geringeren bewaffneten Tätlichkeiten ermittelt, im Unterschied zum Forfaitmeister, der vor allem Beleidigungen und Rempeleien untersucht
  • het officie van mes-keurmeesters bestaet in't ondersoecken ende beleggen van informatien ..., tot last vande geene die tegens malkanderen wapenen ofte geweer gebruyckt, of daer mede gequetst hebben
    1665 CoutMaestricht 309