Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (mißleiten)

(mißleiten)

, v.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:

I jn. fehlleiten, jn. betrügen, jm. schaden
 • pe díu mísseléitet íuuih áber der írredo
  um 1000 Notker I 140
 • Ende 12. Jh. (Hss. 2. Hälfte 15. Jh.) Reinaert I V. 208
 • dat zi bi eenighen die regement ghehad hebben ... mesleedt hebben ghesyn, ende eeneghe pointe van haerlieder vryeden ende priuilegien ... afghecort
  1411 InvBruges IV 113
 • 1503 NBijdrRgel. 24 (1874) 49
 • dat meneghe persoonen ... zeere mesleedt ende bedroghen hebben gheweest
  1514 CoutBruges II 218
 • eedt ... huerlieder rekeninghe te helpen hoorne ende die te ondersoucken ofte tgodshuus daerinne zoude moghen mesleedt zyn
  16. Jh. CoutGand II 203
II refl.: sich schlecht führen, unrecht handeln
vgl. mißbaren
 • 1361 Willems,Brab. II 581
 • kenlic zy, ... dat uten meslede daer inne hem H. ... langhen tiden hem mesleet heeft, ... dat men den vorseiden H., no borghen, no leenen en soude
  1377 CoutGand I 551
III etwas vergeuden