Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mißsachung)

(Mißsachung)

, f.

Leugnung (einer Schuld)
  • dat om te comen totten eede geheeten in litem, dair vijf dingen concurreren moeten. ... dander, datter inne gebeurt zij loosheyt ende argelist bij den adversarijs als contumacie oft missakinge ende ongelove
    1496 CoutBrab. II 1 S. 632