Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Misuus

Misuus

, n.?

wohl aus afrz. mesus m.
wie Missetat (I) 
  • van zekere mesuse by hem ghecommiteirt jn de leste vergaderinghe van der ghemeente
    1487 InvBruges VI 291 Anm. 1
  • dat die burgeren ... om simpele dootslagen ofte andre messuysen niet meer tegens ons ... verbeuren en sullen dan haer lijf ende tsestich pond, ... uutghesceyden van moorden, moortbrant, vrouwekracht, kerkrooven, straetrooven, desperatie, monopolie, conspiratie, opstant
    1494 VerslOudeR. 2 (1892) 300
  • 1546 Hulst 94