Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (mooren)

(mooren)

, v.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
zum Torfabbau nutzen
  • dat elck uyt zynen lande van elcken hondt een half gemet lants moeren mach
    1395 Beekman,DijkR. I 286
  • dese vyfhondert mergen niet dieper te moeren dan dat land, dair onder gelegen, bliven sal tot enen redeliken weylande
    1423 Mieris IV 671b
  • ende so wat moerlant dat drie goede doelen gemoerts is, dat sal staen ... twe voir een, ende wat twe goede doelen gemoert is, dat sel wesen drie voir een, ende alle lant, dat dair beneden is, sel an ons [Hzg.] comen
    1430 Mieris IV 975b
  • 1475 Beekman,DijkR. I 283
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):