Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Moorland)

(Moorland)

, n.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
wie Moor (I) 
  • 1339 Beekman,DijkR. I 281
  • ende soe wien hi dit vors. moerland uutgheeft ende vercoept ter zouter neringhe te dycken dien ghelouen wi daer in te houden
    1377 Beekman,DijkR. II 1158
  • ende so wat moerlant dat drie goede doelen gemoerts is, dat sal staen ... twe voir een, ende wat twe goede doelen gemoert is, dat sel wesen drie voir een, ende alle lant, dat dair beneden is, sel an ons [Hzg.] comen
    1430 Mieris IV 975b
  • 1454 OstfriesUB. I 586
unter Ausschluss der Schreibform(en):