Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Moorung)

(Moorung)

, f.

wie Moornährung 
  • [vom Reinertrag erhält der Grundherr] een derdedeel ... van der moeringhe of vlettinge voorsz., die men doen sal buytensdijcks ende den sesten penningh van gelycke moeringe of darinck te delven binnendijks
    1479 Beekman,DijkR. I 287