Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (mortifizieren)

(mortifizieren)

, v.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
zu mlat. mortificare abtöten

I Liegenschaften "in die tote Hand bringen", dh. sie durch Übergabe an die Kirche dem normalen Geschäftsverkehr entziehen
 • daer zijn veel van de rijkdom di huere kinderen priester laten werdden up zeeckere goeden, die niet gemortificeert en zijn
  1514 InfHollant 196
 • dat men geen geestlicke gemortificeerde goederen en mach vercopen noch bezwaren, dan by expres consent van den bisschop
  1570 UtrechtRBr. II 441
 • want de loeze mudden sint niet gemortificeert, ende oick een onredelich testament is, so sol de gifftinge van geenre weerden wesen
  1571 DrentheOrdB. 133
II eine Forderung tilgen
 • als dan de schult ... overmidts d'selve beuarderinge ... in 't geheel gemortificeert ... wort gehouden
  1616 MnlWB. IV 1156