Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Nächstung)

(Nächstung)

, f.

wie Näherrecht 
  • dat als yemandt, hebbende tynssen ... op eenige huysen ..., dieselve thyns ... yemandt vercoept, sal die eygenaer van dien huyse ..., die belast is, die naestinghe hebben van dien coep ende zijn huys ... vryen mogen
    1532 UtrechtRBr. II 337
  • in der stadt ... van L. wert gine naestinge ofte nae-koop tho ghelaten, idt were dan yemant een adelick stam ofte erfguit verkofte
    1639 Schlüter,WestfProvR. II 78
unter Ausschluss der Schreibform(en):