Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Näherschaft

Näherschaft

, f.

mnl. naderscap f., naerderscap, naerscap f., n.

I Verwandtschaft
II wie Näherrecht 
 • die tusscen halm ende here niet en coomt, hine mach negeen narscap hebben an dat goet
  1292 MnlWB. IV 2116
 • J.v.H. ... heeft den voerschreven passche ... van maechtalen end naerreschap wegen beschudt myt golde end myt silver
  1422 Grafenthal UB. 218
 • dat men voirdaen naerderscap sal mogen heysschen ende hebben, alsoe wel aen erfgoeden, die ten rechten erve uutgegeven sullen wordden, als aen andere erfgoeden oft renten
  1455 BredaRbr. 67
 • als yemant heeft calengieringe gedaen, soe verre hy opdracht van naderscapen hebben wille, die moet den coopere de wete doen metter cortter roeden, dat hy den coop heeft gecalengiert, op dat de coopere egheenen voorderen cost oft reparatie aent gecocht huys en doe
  1545 CoutAnvers I 234
 • tusscen suster en brueder en es geen naerscap deen den anderen af te quiten
  16. Jh. (Hs.) CoutDiv. 18
 • een tochter magh niet alleen selver in persoon die profijten, vruchten ende baten van de betochte goederen genieten, maer magh oock die tochte belasten, overgeven, opdragen, ende in al, oft deel verhueren, syn leef-dage lanck, sonder weete ofte consent van den eygenaer: beheltelick den selven daer aen syn recht van naederschap 
  1619 GeldernLR. II 4 § 2, 1
 • in ansehung der näherschaft des kaufs oder lehen
  1707 Eberstein2 III 488
unter Ausschluss der Schreibform(en):