Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Nahheit)

(Nahheit)

, f.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:

I bezogen auf ein Verwandtschaftsverhältnis: Nähe
vgl. Näherheit
 • se koren 12 personen, de de kesen solden andere 12 in den rat by erem eede, noch umme vruntschop, noch naheyd der bord
  1408 LübChr. II 430
 • nae de naeheyt van de bloede ende maechschap
  1450 WestfriesStR. I 69
 • desze veer [sollen] den broecken helpen betalen, een yegelyck nha naheit der maechtaele
  1453 DrentheOrdB. 48
 • die erffnissen vallen ... nade linie ende graedt des bloedes ... de graet is de naheijt ofte affmetinge vande naheijt in elcke linie
  1609 OYStR. I 10 S. 219
II wie Näherrecht 
 • van so wat huuse ... dat men daerneffens vercochte ende cochte datter noit enigh lantshere naerheide an hadde no schul[dich] was tehebbene iofte eeschene
  1287 CorpMnlTekst. I 1192
 • dat elc mensche sine naerede der an halen mochte diese daer an sculdich waere te aelne
  1288 CorpMnlTekst. I 1312
 • van alre husinghe, daer ghene erve toe ne behoort ende daer soe versterft, dat elc doe sijn profijt metten deele datter hem in ghebuerd ... sonder yemens naerhede daer an te calengierne
  um 1305 CoutBruges I 344
 • hi begherde dat tlant te hebbene bi naerhede 
  1. Hälfte 14. Jh. AardenburgRbr. 220
 • an dese rente es naerheide ghelyc den gronde
  vor 1350? CoutBourgBruges III 220
 • niemant en heeft naerhede van pachte
  1511 CoutPrévBruges I 338
 • zullen ooc de voornomde laten ... jn elcx anders quartier, moghen landt ende erfve coopen, vercoopen ende by naerhede vercryghen
  1545 CoutFrancBruges II 639
 • naerhede van bloede heeft stede in vercoopinghen van leene ende ooc van alle renten
  1564 CoutVieuxBGandEncl. 394
unter Ausschluss der Schreibform(en):