Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Nahlingschaft)

(Nahlingschaft)

, Genus?

wie Näherrecht 
  • ofter eenich naerlinc zy die tvercochte goed hebben wille van naerlincscepe 
    1474 CoutAlost 294
  • sulcke vercoopinghe en sal nu voortaen nalinckschap gheen plaetse hebben
    1552 CoutRonsse 27