Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): nantieren

nantieren

, v.

(Geld) durch Bürgschaft sichern oder zur Sicherheit hinterlegen
vgl. Nant
 • die 400 ℔ ranson, das man die nantieren solt mit sichra buoerga
  1480 Schulte,Ravensburg III 431
 • dat sheeren dienaers ghelast was ten verzoucke van partie neersticheyt te doene omme te vanghene zekere schuldenaers binnen zekeren tydt up de peyne van de schult zelve te namptierene 
  15. Jh. CoutBruges II 170
 • sal den ... deurwaerder mogen denzelven overtreder executeren voor de waerde van de vercochte ende verbuerde goeden, ende in cas van oppositie de penningen genamptieert zijnde, sal denzelven deurwaerder den overtreder dach beteekenen voor die van den grooten raedt
  nach 1545 MiddelburgBr. I 637
 • als partye compareert ende die kendt behoudens hare exceptie, zal ghehouden zyn als voren te namptierene by scepenen van der kuere
  1547 CoutGand II 272
 • danof den heere sculdich werdt te doene prompte executie, ende de cueriers upden voet huerlider handeel leveren, int cas van oppositie dat de overtreders zullen moeten namptieren 
  nach 1564 AnnFlandre 17 (1864/65) 201