Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Negligentie

Negligentie

, f.


I Unachtsamkeit, mangelnde Sorgfalt
 • een procureur die bij zijnder schult oft negligencien zijnen meester scade doet, in der saken die hij voir hem handelt, die is sculdich dat te beteren zijnen meester bij actien mandate
  1496 CoutBrab. II 1 S. 71
 • te straffen die lichticheyt oft negligencie die bij de wethouders ende richters dijcwijle gedaen wort uit ondersuecken van partijen rechte, eer zij huer vonnisse uuytreycken
  1496 CoutBrab. II 1 S. 247
 • condictio indebiti ... wort gegeven ende verleent dengeenen die bij erruere oft bij versuymten oft negligencien oft onwetens iement betailt hadde ennich gelt, meynende dat sculdich hebben geweest ende dit niet sculdich en was
  1496 CoutBrab. II 1 S. 301
II im Strafrecht: Fahrlässigkeit
 • want men nae recht ... strengelijcker is sculdich te puniëren eenen dootslach die met archeyt geschiet, dan die bij versuymten oft negligencien gesciet
  1496 CoutBrab. II 1 S. 344
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):