Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Notlobde)

(Notlobde)

, f.?

erzwungenes Gelöbnis
  • alle noodloffte, de in dusser veede ghedaen ofte ghescheen ziin, zullen wezen ... qwyt van beyden siiden
    1430 OstfriesUB. I 357
  • alle finsen ende need borgen ende need eed need panden ende alle need lofften ende alle need onthetinge deer ymmen machtiga lioden ontheten haet fry ende quyt to wessen
    1460 Sipma,FriesOork. II 63