Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Notlobnis)

(Notlobnis)

, f.?

wie Notlobde 
  • alle need panden need eeden need loffenisse need burgen sykeringhe need breuen ende need on te thioghen ende alle fensena fry ende quyt to vessen
    1466 Sipma,FriesOork. II 89