Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Notmunder)

(Notmunder)

, m.

wie Notzüchtiger 
  • desghelikes sal men doen van moerders, moertberners, van noetmunders ende van allen anderen ondaden, daer men dat lijff inne verboeren mach
    1412 DrentheRbr. 26
  • des gelyckes salmen doen van moerdeners, moertbranders ende van nootmunders, ende van allen ondaden daer men dat lyff in verboren mach
    1412 DrentheLR./Richth. 525