Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Notschau)

(Notschau)

, f.

außerordentliche Deichschau (I) bei drohender Gefahr oder bei vermutetem Schaden
Sachhinweis: Gierke,DeichR. II 352
  • desgelyken sullen een zwoern ende twe heymraders ... moegen leggen tot allen tijden alst noet is een noetschouwe 
    1354/63 Beekman,DijkR. II 1190
  • toe wat tyden men eyschet den dyckgreue ... te rijden op ennige nootschouwe des dyckes, offte in noot van waeter, van waeden offte anders, datmen dan syn kost betaelen sall
    1453 Beekman,DijkR. II 1190