Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Notsinne)

(Notsinne)

, m., f.

zur Etymologie vgl. MnlWB. IV 2528

I echte Not als Rechtfertigungsgrund
 • die ghene die in ghebode staet presenteert hy hem te tide vor scepenen ende de claghere niet en comt, so es menne sculdech quite te wisene van der sculd daer hy over gheboden was, ende noetsinne blivet in kennessen van scepenen
  1297 CoutGand I 466
 • dat deelmans sculdich siin ... te diere dachvaerd te commene ... iof hem ne lette kenlike noot sin van liue iof van ghevanghenessen
  1330 CoutBruges I 334
 • also die noitsijnnen ... zeer mijsbruyckt werden, dat dieghene die sich doen benoitsijnnen, als sy ter antwort komen, mit oeren ede hehalden sullen voer den gerichte dat die noitsijnne van oerre wegen geschiet rechtverdichlick ... sonder argelist
  1461 NijmegenStR. 231
 • een vassal die noodtzuynen heeft of excusatie legitimme sonder fraude, mach stellen ... eenen stedehouder om zijn leen te bedienen
  1491 Stallaert II 241
 • waer af de heere ghehauden heeft een dagh van rechte, eenen anderen, eenen derden, ende eenen sekeren dagh van nootzinne, inde daer jegen niemant en compareerde die jegens den selven heesch jet dede seggen, ofte iet dede doen seggen, noch noodtzyne en betooghde
  1504 CoutVieuxBGandEncl. 212
 • zo en zyn naer rechte maer drie pointen die over nootsinnen bekend zijn; deen es dat een man ten daghe dienende laghe of ware in beslotene vanghenessen; dander es, dat hy zo ziec ware ... of tderde dat hy buten slands ware
  oJ. CoutAlost 308
II wie Notdurft (II) 
 • so dat iement ommeginghe omme der lieder aelmoesene, hi en ware boven de lx jaren ofte beneden den xiiij jaren, ten ware dat hi ijlens nootzin hadde, ende dien nootzin sal hi moeten te kennen gheven
  um 1440 CoutEecloo 617
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):