Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Oberberghauptmannschaft

Oberberghauptmannschaft

, f.

Amtsstelle des Oberberghauptmanns 
  • verwalter der oberberghauptmannschaft zu Behaimb
    1565 Wutke,SchlesBergb. II 138
  • 1827 Kamptz,Ann. XI 321