Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Oberherrheit)

(Oberherrheit)

, f.

Lehnsherrlichkeit
  • bekenne wi van alsogedanen gerichten, alse her W. ende sinen eruen ons opgedragen ... hebben ... dat wir daer en geen gebot aen behauden, noch en geen ouerheerheit 
    1338 Nijhoff,Ged. I 381
  • die ouerheerheit, die de greue van L. ... hadde aen herren W.s goede
    1339 Lacomblet,UB. III 272