Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (odmütlich)

(odmütlich)

, adj., adv., (odmütlichen), adv.,

untertänig, ehrerbietig
 • lieue here, wi bidden v ... oetmodelike omme onsen dienst ewelike
  1294 CorpMnlTekst. I 2154
 • dat de persone van der stede commen sullen omoedelike jeghen minen here also hi ordineren sal
  1361 InvBruges II 113
 • dat gi ... unse vrowen van Brabant ... otmodelken bidden und berichten, dat se ore gnade darto kere
  1397 HildeshUB. II 534
 • dat wii om oitmoedelix vervolchs ende bede wil onser ... stede van H. ... gegeven hebben
  1427 BronnHandelEngl. I 1 S. 624
 • beden alleweghe odmodelken vmme vorder hulpe to der stad schulden
  1455/56 LünebStChr. 178
 • bidden hyrom, zoe wy oitmoidelycste ende dyenstelycxste konnen ..., uwe forstelike gnaden
  1477 UtrechtRBr. Inl. 118
 • dat den verweerder comende te rechte ... behoirt oetmoedelijc ende blijdelijc voir den rechter hem te presenteren ter plaetzen dair hij gedaight is
  1496 CoutBrab. II 2 S. 6
 • supplianten hebben ... ootmoedelicken versocht tot welvaren van 't ghemeen oorbaer ... confirmatie vande voorsz. twee privilegien
  1544 NlWB. XI 234
unter Ausschluss der Schreibform(en):