Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Okkupatie

Okkupatie

, f.

Inbesitznahme
  • bij der iersten manieren van rechte, dwelc geheeten is ius gentium, wordt die dominacie ende heerscapie over die dingen gecregen in vijf manieren. in der iersten, bij occupacien ende aenverdingen, gelijc als wij die wilde beesten opter eerden ... dwelcke - want die in nyemens macht oft dwank en zijn - wordden bij natuerlijcken redenen verleent dengeenen die zijn hant dairop geleggen can
    1496 CoutBrab. II 1 S. 46 [vgl. zB. Inst. 2,1,12]
  • soe wort sulcken waterlaet gecregen bij occupacien ende aenveerdingen, gelijc andere dingen geoccupeert wordden die niements en sijn
    1496 CoutBrab. II 1 S. 121
unter Ausschluss der Schreibform(en):