Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Opinie

Opinie

, f.

Meinung, Meinungsäußerung, Beschluß
 • ghij sult weten dat opinie is als men ennige sake oft dinc hout bijnae wair zijnde, dwelc hij niet en weet onwarachtich zijnde die dat opinieert
  1496 CoutBrab. II 1 S. 362
 • die fame ende gemeyn opinie excuseert den testateur, ende en geheugt niet zijn testament gevicieert te wordden bij gebreke van institucien noch van gebreeken van exhereditacien
  1496 CoutBrab. II 1 S. 365
 • item, delibererende en sal niement den anderen turberen oft beletten in zijnder oppinien, mair elc sal paciencie nemen te hooren zijnen geselle ende te spreken als zijnen tourt coempt ende men hem zijn opinie vragen sal
  1496 CoutBrab. II 2 S. 211
 • dat, nae de gemeyne opinie van doctoren, een affijn ende maegh mach getuyge zijn voir zijnen affijn, als een oem voir zijnen neve
  1496 CoutBrab. II 2 S. 99
 • dat die schout sal present mogen wesen, als die scepenen ter opinien gaen in allen saicken, dair hij niet en tendeert tot sijns selfs prouffijt
  1529 UtrechtRBr. II 312
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):