Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Ordinierer

Ordinierer

, m., (Ordiniere), m.


I Person, die ordiniert (II), Leiter, Oberherr (I), auch 1Mittler (I), Schiedsmann
 • ende der [lies: de heer] W.v.d.S. ende der A.d.W. ... alse deghoene dies wel macht hadden ... bleven up mi, alse up vindere iof vriendeliken effenare iof ordenerre, van allen contente ende van allen descorde
  1286 Stallaert II 317
 • den ordineerres van den corne, int Belefroot sittende up haren cost
  1302 MnlWB. V 1953
 • mit witscop unde ghuden willen ... Magnus bisscoppes unde ordinerers der kerken to H.
  1433 HildeshUB. IV 135
 • regierre, beschycker, ordinerre. rector, gubernator, director, dispositor, dispensator, factor
  1477 Schueren 206b
II wie Ordinator 
 • ordenirer ... promotor, ordinans
  1691 Stieler 1400