Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Peinamt)

(Peinamt)

, n.

Zunft der Peiner (II) 
  • soe welc van den piinren dat werc niet en aenvaerde, daer hi toe ghescict ware, ... die en soude des jaers niet moghen pinen noch om ghelt arbeyden ... an werke, dat den piinambacht toebehoert
    1397 BredaHeerlRbr. I 355