Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Pellorijn

Pellorijn

, n.

Strafinstrument bei Schand- und Ehrenstrafen, in unterschiedlicher Gestalt, zB. als Holzgestell, in das Kopf und Hände der Delinquenten eingeschlossen werden, als Schandpfahl oder Lasterstein (II) 
vgl. Kak (II)
Sachhinweis: NlWB. XII 1 Sp. 1016f.
 • doe mester G. sat int pellorijn 
  1337 MnlWB. VI 235
 • den pelleryn vte te doene
  1467 InvBruges V 568
 • eist dat vadere of moedere huere dochtere te valle brochten ...; of goet, ghelt of eenich andere proffyt daer af neempt, die zal ghestelt zyn in't pelloryn ende draghen den houtenen mantel metten gheschoorene hoofde
  1483 CoutGand I 675
 • alle coppeleirs of coppelerssen, die bi schoenen woerden ... de maeghdekins, ghehuwede vrauwen, weduwen oft andere te valle bringhen, raet of daet daer toe gheven, proffyt daer af nemen, cameren of herberghe, omme overspel of forniatie te doene, verleenen of consenteren, het zi mannen of vraewen, zullen ghewyst werden te zittene in't pelloryn 
  1491 CoutGand I 673
 • op peyne van ghestelt te zyne op t'pelleryn den tydt van vier uren
  1532 NlWB. XII 1 Sp. 1017
 • [der Schuldige ist verurteilt] te staen op tpiloryn, met syne tittelen up syne borst
  1547 NlWB. XII 1 Sp. 1017
unter Ausschluss der Schreibform(en):