Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Perroen

Perroen

, m.


I öffentlicher Platz zur Verkündung von Rechtsgeschäften
 • [wij geboden woert te tuegen ende nijt koemt] ten vierdemael sal men hem roepen aen den peroen, op drie reale te beteren den heeren ende stadt
  1419 CartSTrond II 221
 • off ymant hiertegen in 't betalen rebell were, die soude noch, totter vursc. pene, geroepen werden aen den piroen 
  1500 Stallaert II 355
 • off ymant hiertegen in 't betalen rebell were, die soude noch, totter vursc. pene, geroepen werden aen den piroen 
  1500 Stallaert II 355
II Bezeichnung für den Lehnshof von Alost
 • een princelijck hof ... tperoen van Aelst
  1491 Stallaert II 355
unter Ausschluss der Schreibform(en):