Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Pfahlkiste)

(Pfahlkiste)

, f.

in Amsterdam: Behältnis, in dem das Pfahlgeld (I) aufbewahrt wird
  • van de paelkiste, ende es lastgelt, dat men van alle goet geeft ... es innegecommen in 5 jaeren 699 ℔ gl
    1514 InfHollant 168
  • der voors. stede heeft hiervoeren ontfang gemaict van der paelkiste van 139 ℔ 16 ß groten, daer nochtans de stede geen prouffijt af en heeft, maer wert den ontfanck van dien bevolen zeeckere oude mannen hen verstaende tot der zeevaerdige neringhe, ende dat daeraen dient, die daerof maicken de caepen ende de tonnen binnen slants
    1514 InfHollant 173
unter Ausschluss der Schreibform(en):