Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Pfandgebung

Pfandgebung

, f.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
Bereitstellung, Verschreibung eines Pfandes (I) 
  • von pfandtgebung gebuert dem schultheißen gleichergestalt zwen oder vier pfennig
    1543 Niederrad 223
  • overleveringe van rentbrieven oft goedenisbrieven van onruerelijcke goeden oft renten gestelt in handen van eenen derden, tsij als pant metter minnen, oft anderssints, en geven den selven recht van pantschappe, noch voordeel totte goeden oft renten, ten waere dat de pantgevinge ende verbintenisse voor schepenen waeren verleden
    1609 CoutAnvers IV 334