Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Pletsache

Pletsache

, f.

Rechtssache, Prozeß
vgl. Plet
  • dat hi tUtrecht riden wolde van onser stat weghen alse van den pleytzaken 
    1373/76 MnlWB. VI 466
  • enen gesetgeuer behoert scharpelijken daer hen tho seene, dat twijsten vnd pleytsaken ... affgesnedenn ... mogen werden
    OYLR.1559 S. 165
  • hat min fatter pleitsachen zu D.
    1561 BuchWeinsberg I 103
unter Ausschluss der Schreibform(en):