Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Polder

Polder

, m.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
als polrus in das Mlat. entlehnt
Sachhinweis: MnlWB. XI 420ff.; LexMA. VII 50

I durch Eindeichung gewonnenes, künstlich entwässertes Land
 • duo jugera et unum hondt in polre, que solvunt annuatim iiii solidos
  1130/61 BijdrHistGen. 21 (1900) 164
 • duas partes decime polri qui dicitur Dekenspolre
  1219 Bergh I 154
 • preterea tenet de ecclesia nostra idem H. totam decimam de polro in eadem parrochia de H.
  1258 StUtrechtOorkB. III 213
 • tue linen lands in den langhen polre 
  1269 CorpMnlTekst. I 132
 • dat wi thiene spaden lands ... wetthilike ghecreghen ende was onse enthat leghet in enen polre die heet Niewe Vrankendijc, jn welken polre daer die vanden dunen in hebben husinghe ende hof
  1271 CorpMnlTekst. I 208
 • waert dat ... braecke een wiel aen eenen gelovende dijck, zoe souden die gemeenre polre weder opmaecken
  1284 Bergh II 219
 • in nova terra adiacente, que polre vulgariter appellatur
  1286 StUtrechtOorkB. IV 461
 • dat sie sullen houden alle die dikinghen jeghen den vorseiden polre vp haers selues cost. ende dat sie bescermen sullen al tvremde water dat coemt in den vorseiden polre 
  1299 CorpMnlTekst. I 2692
 • dat wi allen den ghenen, die ghedyct hebben ant niweland, dat nu bedyct es an onsen polre van Vortrappe, ghegheven hebben ... onse uytdyc aldaer, alsoe groet, als sine nu bedyct hebben, in eenen erfpachte
  1325 Mieris II 368
 • als een polre eerst bedijct is, so machmen tlant inden polre vercopen binnen den eersten vii jaren, sonder bot of ghifte, tslechts mitten eyghendom over te gheven voir scepenen, want het en heet ... gheen zeker lant wesen, tensy vij jair out in sijnre dijckaetsen, dats te segghen een heventijt
  Anf. 15. Jh. BrielRb. 117
 • als dat alsulcke polder gelegen aen de ouwe Mije in den bedryve ende gerechte van Sevenbergen, in ende binnen onse grote waterschap ende kade, schouwen sullen de schout ende drie heemraets ... ende soo wat sluysen, dammen, sloeten, weteringe, binnen den selvere polder voorsz. gelegen syn, sullen sy coeren ende boeten van nemen
  1495 Beekman,DijkR. II 1311
II in einem Polder (I) gelegenes Grundstück
 • wy geven den voirs. susteren al den voirs. polre vry te weesen van onser stadt wegen van waken, graven, poerthueden, uutsettinghe ende van allen ongelden
  1465 DRWArch.
unter Ausschluss der Schreibform(en):