Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Provisierer)

(Provisierer)

, m.

wie Provisor (I) 
 • dat de proviseerers die zijn sullen van den lede van den poorteriën ... sullen noemen ... tot iv suffisante persoonen den anderen twee leden, te weten van den neeringhen ende van der weveryen
  1413 MnlWB. VI 596 s.v. porterie
 • scepenen van der keure van Ghend consenteeren en ordonneeren, dat van nu voortan de deken, proviserere ende bailliu van den jonghen gulde voorseyt dienen sullen eene jaerschaere ende niet langhere, maer dat sy sullen moeten wepelen, naer dat zij een jaer ghedient zullen hebben
  1. Hälfte 15. Jh. MnlWB. IX 2163 s.v. wepelen
 • te ghevene den proviseerere, alle jare, die syne jaerscaere bedient, op sente Macharius dach ... elc vi grooten, te hulpen te zynen ... abite
  1454 MnlWB. III 994 s.v. jaerscare
 • elc oud proviserere, ten afgane van zijnen dienste, zal ... verbonden zijn te kiesene enen nieuwen proviserer in sijne stede
  1478 BelgMus. 1 (1837) 436
unter Ausschluss der Schreibform(en):