Suche: 

Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Provisierschaft)

(Provisierschaft)

, f.

Amt eines Provisors (I) 
  • [sie] hebben ... hemlieden verbonden tvoorseyde proviseerscepe te bedienene by ghebeurten elc eene jaerscare ende niet langhere
    1454 MnlWB. III 994