Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (rastieren)

(rastieren)

, v.

formenreich; wohl verkürztes arrestieren 
arrestieren, festhalten, beschlagnahmen
 • so binden wi ons, ende al onse goet ..., in diere manieren, dat ... die houdere es van deser lettren, mach doen rasteren ende houden te sinen vrien eyghendome
  1295 Bergh II 412
 • schipper O.L. ... hefft ... berichtet, wo de vissmester ... eme behindert unde rasteert hebbe in P. enen koggen
  1406 BremUB. IV 455
 • int jar 1400 int sevende ... do rosterde ic ... dat ghelt, dat J.W. na laten hadde
  1407 Lesnikov,Veckinchusen 232
 • dat se breve van marke up alle de guedere by en restirt hebben vorcregen, umme schepe und guede to vorcopen
  1457 HansUB. VIII 352
 • na deme de schuldner ... alle sine gudere rosteret 
  1488 OberhLüb. 272
 • van dengeenen van den lande zijnde, die ennigen anderen, oic van binnen slants zijnde, dairbuyten dede vangen, rasteren oft aenspreken, dairaf behoirt die kennisse voir den prince
  1496 CoutBrab. II 2 S. 209
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):