Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Rechtgerne

Rechtgerne


I glossiert justificatio AhdGlWB. 477
Rechtsliebe, Liebe zur Gerechtigkeit
  • úbe démo léides îeht pegágenet, dánnân gestât er ôdeuuano síh klóuben dero réhtkérni mít téro ímo nehéinero sâlighéite nespûota
    um 1000 Notker I 285, 10
II Rechtsliebender
  • Elias stritit pi den euuigon lip / uuili den rehtkernon daz rihhi kistarkan
    2. Hälfte 9. Jh. Musp. V. 42
unter Ausschluss der Schreibform(en):