Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Rechtstehen)

(Rechtstehen)

, n.

das Sichverantworten vor Gericht; auch die Zitation hierzu?
  • dat naer den previlegien rechten ende wetten van der stede van B. men elcken poortere sculdich es tontbiedene te rechtstane te zinen huuse, of te zyner laetster woonste
    1461 CoutBruges II 43
  • nul autre que ... le bailli de B. y peult mander a loy que lon dit rechstane 
    1528 CoutBruges II 743 Anm