Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): roborieren

roborieren

, v.

zu gleichbed. mlat. roborare 
etw. bestätigen, in seiner Rechtskraft anerkennen
  • jn dese dincs oerconde dese presente lettren met den munimenten onser zeghele hebben wise doen roboreren 
    1231 CorpMnlTekst. I 41
  • dat ... men geen geloeve en geeft ennigen copien van previlegien ... tenwaire dat die commissarijse ... screven dat zij die originale dairaf gesien hadden ... ende dairmede bevonden concorderende, ende dat zij dairaf huer voirscreven gescrifte ende getuygenisse roboreerden met hueren hanteeken
    1496 CoutBrab. II 2 S. 180
  • roborirt und bevestett
    1546 Basel/Matzinger-Pfister,Paarformel 167
unter Ausschluss der Schreibform(en):