Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Sammenkäuferschaft)

(Sammenkäuferschaft)

, f., n.

nur mnl.

I das Kaufen oder Verkaufen von Handelswaren en gros
  • so wie dat hem gheselt, ocht zamecoperscap met ymene nemet wetende, hi en sy seker dat hi staen wille ter scepenen vonnisse, ende draghen der stad bordene, verboerd xij
    Mitte 14. Jh. CoutAnvers I 56
II Tätigkeit eines Sammenkäufers (II), Maklerschaft
  • dat ne gheene zamecopers van wine vercopen en selen ... noch hem ghesellen mit den ghenen die wine vercopen te tappe, al so langhe als sij willen hantieren zamecoperscap 
    Mitte 14. Jh. CoutAnvers I 10
  • en moghen zamecopers niet sijn ghesellen der copmanscap daer sij zamecopers af sijn ... maer wanneer dat sij vertyen zamecoperscap voert gherechte van Antwerpen, so salmen se ontfaen tallen stucken die andere porteren doen moghen
    Mitte 14. Jh. CoutAnvers I 12